Met de Talentencampus Oss wordt geïnvesteerd in de toekomst van Oss. De Talentencampus Oss (verder TCO) heeft als centrale ambitie om een eigentijdse invulling te geven aan de maatschappelijke opgave om te zorgen voor een optimale en continue arbeidsparticipatie van de inwoners van Oss van alle leeftijden en alle niveaus.

Het is in ieders belang dat opleidingen, arbeidsmarkt, sectoren en instanties goed aangesloten zijn rondom de lerende en werkende inwoners van onze gemeente en de regio. Ook wil de TCO voor hen die nog niet of onvoldoende zijn aangesloten op onderwijs of arbeidsmarkt een intermediair zijn.

Chef du Web is dan ook trots dat we als marketing/communicatiepartner een bijdrage mogen leveren aan dit initiatief.

Geleverde diensten

Klantvraag: 

Vormgeving nieuwe identiteit en online positionering. 

Oplossing: 

Na het organiseren van meerdere gesprekken met het kernteam van de TCO heeft Chef du Web de kernwaarden van de TCO vertaald naar: een nieuw logo & huisstijl. Vervolgens is er een webdesign gemaakt en omgezet naar een maatwerk WordPress-CMS. Daarbuiten zijn er visitekaartjes, briefpapier, autobelettering en nieuwsbrieftemplates vormgegeven.

Bekijk hier de website!